انجمن علمی علوم سیاسی

(هم‌اندیشی و هم‌افزایی طلاب علوم سیاسی اسلامی)

معرفی کتاب / فلسفۀ سیاست / مبانی اندیشه اسلامی / قاسم شبان‌نیا

مشخصات

نویسنده: حجت الاسلام دکتر قاسم شبان‌نیا
ناشر: موسسه امام خمینی(ره)
تعداد صفحات: 311 صفحه
قطع: رقعی

معرفی کتاب / نگاهی راهبردی به فلسفه، تاریخ و اندیشه سیاسی اسلام

مشخصات
نویسنده: حجت الاسلام دکتر مرتضی خسروی
ناشر: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 377 صفحه
تاریخ چاپ: 1400 

معرفی کتاب / مراتب ظهور فلسفه سیاست در تمدن اسلامی

مشخصات اجمالی

موضوع: طبقه بندی متون و فلسفه تاریخ سیاست در اسلام و ایران

نویسنده: دکتر موسی نجفی 

ناشر: دانش و اندیشه معاصر

ویراستار: حسین دهنوی

قطع: وزیری

اولین چاپ: 1382

تعداد صفحات: 452

معرفی استاد / جناب آقای دکتر موسی نجفی / استاد علوم سیاسی

مشخصات فردی ‎
نام:‎ موسی
نام خانوادگی: نجفی
مرتبه علمی: استاد پایه ۲۹

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

مدارک تحصیلی

کارشناسی علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ، 1366‏
کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ، 1370‏
دکترای تخصصی علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1379‏
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:" اندیشه سیاسی در عصر مشروطیت ایران"
عنوان پایان نامه دکتری:" مراتب ظهور فلسفه سیاست در متون فرهنگ و تمدن اسلام"

کتاب / فصول منتزعه / ابونصر فارابی

فصول منتزعه از آثار متفکر بزرگ، فارابی است که به زبان عربی نوشته و شده که به فارسی نیز ترجمه شده است. این کتاب بیشتر مسائلش دربارۀ بخش‌های حکمت عملی، سیاست مدن و دانش اخلاق و تدبیر منزل است و برخی از فصل‌های آن هم دربارۀ حکمت نظری مانند شناخت مبدأ و ویژگی‌های آن است. نویسنده در این کتاب، مطالبى جالب در موضوع تدبیر مُدُن و اصلاح سبک زندگى اجتماعى از دیدگاه اندیشوران قدیم نقل کرده است. نویسنده در این اثر، آیین شهریارى را نزد پیشینیان بررسى کرده است. ساختار کتاب حاضر، از مقدمه مصحح و مقدمه مؤلف و متن اصلى (شامل صد فصل) تشکیل شده است. روش نویسنده در این اثر، عقلى و تحلیلى است.