انجمن علمی علوم سیاسی

(هم‌اندیشی و هم‌افزایی طلاب علوم سیاسی اسلامی)

خلاصه کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر

  • معرفی اجمالی کتاب

اثر حاضر با هدف تحلیل و بررسی تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر با رویکرد اندیشه ای فراهم آمده است. رویکرد اندیشه ای حاکم بر پژوهش باعث شده است تا از سویی به وزن واقعی هر یک از نیروها درگیر در صحنه سیاسی ایران معاصر توجه شود و از سوی دیگر نشان دهنده نقش مذهب، به عنوان مهم ترین نیروی اثرگذار در تحولات ایران معاصر است. نقد و بررسی دیدگاه های رقیب و نیز ارائه مباحث بر اساس یک فلسفه تاریخ تعریف شده، از دیگر ممیزات این اثر است.

دانلود خلاصه / 174 صفحه / حجم5MB / فرمتPDF