انجمن علمی علوم سیاسی

(هم‌اندیشی و هم‌افزایی طلاب علوم سیاسی اسلامی)

برنامۀ دوران 10 انقلاب مهم تاریخ معاصر

ویژه برنامۀ دوران کاری با اجرا و کارشناسی دکتر مجید شاه‌حسینی و جمعی از پژوهشگران جوان و همچنین چند تیم حرفه‌ای رسانه‌ای است که در یکی از پروژه‌های خود و در 27 قسمت حدوداً 1 ساعته به بررسی دقیق و کارشناسی 10 انقلاب مهم تاریخ معاصر پرداخته است. این برنامه همراه با ارائه مختصر و مفید پژوهشگران جوان و همچنین مستندات ویدئویی و تصویری جذاب یک مجموعۀ علمی_تاریخی بسیار مناسب برای علاقمندان تاریخ و سیاست می‌باشد.

تاریخ شناسنامه بشریت است و انقلاب، مؤثرترین رخداد تاریخ. در فصل اول، به سراغ ۱۰ انقلاب بزرگ تاریخ با خوانشی پژوهشگرانه و مستدل رفتیم تا سفری داشته باشیم به هزارتوی تاریخ و از دل آن سرگذشت انسان‌های پیشین را مطالعه کنیم. باشد که از همراهی خیل گسترده علاقمندان به تاریخ بهره‌مند شویم. فصل اول به ترتیب شامل بررسی انقلاب‌های؛ صنعتی، انگلستان، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، کُره، کوبا، الجزایر و انقلاب اسلامی ایران می‌باشد.

دانلود فصل اول - 10 انقلاب مهم تاریخ معاصر