انجمن علمی علوم سیاسی

(هم‌اندیشی و هم‌افزایی طلاب علوم سیاسی اسلامی)

فایل / بیانات مهم آیت الله خویی رحمة الله پیرامون نفوذ یهود(صهیونیسم) در ایران

از جمله آثار مرحوم آیت الله خویی(ره) مصاحبه‌ای است که در سال 1342 هجری شمسی در نجف اشرف تهیه و نسخۀ مکتوب آن تحت عنوان «التغلغل الیهودی فی ایران» منتشر شده است و با اینکه از نظر حجم کتابچه کوچکی است ولی گویای مطالب راهبردی و مهمی می‌باشد ولی متاسفانه این کتاب حتی از سوی دوستداران و مریدان و ناشران آثار ایشان، مورد بی مهری، غفلت و فراموشی قرار گرفته است.

ترسیم اجمالی چشم‌اندازی از مباحث فقه حکومتی

ترسیم اجمالی چشم‌اندازی از مباحث فقه حکومتی با گفتارها و نوشتارهایی از آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری، آیت الله شیخ محسن اراکی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام و المسلمین علی کشوری و همچنین نگاهی گذرا به دستاوردهای علمی بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مرکز پژوهشی کاربردی قدر در حوزه نظام سازی.[به کوشش حمیدرضا درخشان]

دانلود فایل / پرزی Prezi / حجم 46MB / فرمتWinRAR