انجمن علمی علوم سیاسی

(هم‌اندیشی و هم‌افزایی طلاب علوم سیاسی اسلامی)

ترسیم اجمالی چشم‌اندازی از مباحث فقه حکومتی

ترسیم اجمالی چشم‌اندازی از مباحث فقه حکومتی با گفتارها و نوشتارهایی از آیت الله سیدمحمدمهدی میرباقری، آیت الله شیخ محسن اراکی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام و المسلمین علی کشوری و همچنین نگاهی گذرا به دستاوردهای علمی بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مرکز پژوهشی کاربردی قدر در حوزه نظام سازی.[به کوشش حمیدرضا درخشان]

دانلود فایل / پرزی Prezi / حجم 46MB / فرمتWinRAR