انجمن علمی علوم سیاسی

(هم‌اندیشی و هم‌افزایی طلاب علوم سیاسی اسلامی)

جزوه درس روش تحقیق

جزوه درس: روش تحقیق

استاد: جناب آقای دکتر علی اکبری‌معلم

به کوشش: حجت الاسلام احمد رضایی

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

سال تحصیلی 1400

دانلود جزوه / حجم 1MB / فرمت PDF

جزوه درس فقه سیاسی

جزوه درس: فقه سیاسی

استاد: حجت الاسلام دکتر نجف لک‌زایی

به کوشش: جمعی از دانشجویان

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

سال تحصیلی 1400

دانلود جزوه / حجم 3MB / فرمت PDF

طرح نامه فقه سیاسی

در طرح نامۀ حاضر سعی شده است محورهایی که نشان دهندۀ گستره و قلمرو فقه سیاسی است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسی در منظومه و مجموعه دانش‌های سیاسی، مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی، تاریخ فقه سیاسی، روش شناسی فقه سیاسی، چالش‌های فقه سیاسی، وضعیت کنونی فقه سیاسی، مکاتب و ادوار فقه سیاسی، مسائل فقه سیاسی، جامعه شناسی فقه سیاسی، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسی و بایسته‌های پژوهشی در این حوزه به عنوان مهم‌ترین محورهای شایسته طرح در درس فقه سیاسی پیشنهاد شده است.